Covid-19 maatregelen.


RVE-Taxiopleiding houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM.
Op het examen houden we ons aan de richtlijnen vast gesteld door het CBR.

Vooraf worden er vragen gesteld over de gezondheid.
– Heeft de kandidaat corona gerelateerde klachten. Dan moeten deze doorgegeven worden voor aanvang van de opleiding.
– Bij corona klachten vind de opleiding geen doorgang.
– De opleiding kan bij corona klachten kosteloos geannuleerd worden.
– Examens kunnen kosteloos verplaatst worden.

Corona klachten dient de kandidaat vooraf bekend te maken.
Worden corona klachten niet vooraf bekend gemaakt en blijkt op aanvang van de opleiding geconstateerd te worden dat de kandidaat ziekte verschijnselen vertoond.
In dit geval wordt de kandidaat wordt in verzuim gesteld.
Hij had moeten melden dat hij klachten heeft.
In dit geval vind de opleiding geen doorgang.
De opleiding wordt niet gerestitueerd.
Alleen wanneer vooraf door de kandidaat wordt vermeld dat er coronaklachten zijn, kan de annulering kosteloos worden gemaakt.
het doorgeven van eventuele klachten kan tot op de dag van de opleiding.

Onderstaande is afkomstig van het CBR:

Algemene maatregelen

Kom niet bij ziekteverschijnselen

 • Heb je corona/koorts/verkoudheidsklachten, blijf dan thuis.
 • Heeft iemand uit je huishouden voornoemde klachten, blijf dan thuis.
 • Je mag pas weer naar het examen komen wanneer jij en/of je huisgenoot 24 uur geen klachten meer heeft.
 • Blijf thuis als je net in een gebied bent geweest dat ‘code oranje’ heeft.

Algemene hygiëne maatregelen

 • Was regelmatig je handen met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Schud geen handen.
 • Gebruik papieren zakdoeken
 • Houd 1,5 meter afstand.

Vijf gezondheidsvragen

Anderhalve meter afstand houden is bij de meeste praktijkexamens en -toetsen niet mogelijk. Daarom stellen we vóór het examen vijf gezondheidsvragen aan onze klanten. Antwoord de klant op één van de vragen ‘ja’ dan wordt het examen kosteloos uitgesteld naar een later moment. De vragen zijn opgesteld door het RIVM.

Aangepaste procedure praktijkexamens

Voorafgaand aan het examen

 • Alleen examenkandidaten hebben toegang tot het pand.
 • Bij de ingang moeten kandidaten de handen desinfecteren.
 • De kandidaat mag 15 minuten voor aanvang van het examen het pand betreden.
 • De kandidaat loopt zonder zijn instructeur de examenzaal in wanneer hij wordt opgeroepen.
 • De examinator zit achter een acrylaatplaat.
 • Er worden geen handen geschud.
 • Als bij een POL of openbare locatie andere aanvullende richtlijnen gelden dan worden deze bij de ingang van het pand bekend gemaakt.

Ontvangstgesprek praktijkexamens

 • De examenkandidaat en examinator desinfecteren vooraf hun handen.
 • De examinator is bevoegd het examen niet af te nemen wanneer hij merkt dat de kandidaat griepverschijnselen vertoont of kampt met verkoudheid/hoesten/benauwdheid of als de kandidaat geen mondkapje wil dragen in het voertuig.
 • De kandidaat desinfecteert eerst zijn ID-bewijs voordat hij deze overhandigt aan de examinator.
 • Bij aanvang van het ontvangstgesprek stelt de examinator vijf vragen aan de kandidaat over de gezondheid.
 • Bij de CDE en LZV examens: het ontvangstgesprek van het examen start binnen. Dit om de bevraging over conformiteitsbewijs en kentekenbewijs (bij CDE) en het theoretische deel van het examen (bij LZV) goed te laten plaatsvinden. De kandidaat komt zonder instructeur naar binnen.
 • Uitzondering voor CDE examens op CBR locaties en Taxi: Op CBR locaties start het examen bij het voertuig, dit om het aantal personen in een locatie te beperken. De kandidaat wacht bij het examenvoertuig en de examinator komt naar hem toe. Het ontvangstgesprek vindt dan buiten of in het voertuig plaats.
 • Na afronding van het ontvangstgesprek reikt de examinator een mondkapje uit aan de kandidaat. Kandidaat en examinator lopen vervolgens op gepaste afstand van elkaar naar het examenvoertuig. Indien gewenst kan de examinator handschoenen en een bril dragen.

Tijdens de examenrit

 • Tijdens of gelijk na het ontvangstgesprek desinfecteert de kandidaat de auto (portiergrepen, stuur, bedieningspanelen, sluiting veiligheidsgordel, versnellingspook). De examinator desinfecteert het deel van de auto waar hij zit (dashboard bijrijder, portiergrepen, sluiting veiligheidsgordel, hoofdsteun).
 • De instructeur rijdt niet mee tijdens de examenrit.
 • De inhoud van de examenrit is ongewijzigd.

Een aantal elementen uit de examens zullen naar aanleiding van de hygiëne maatregelen gewijzigd moeten worden om het contact tussen de kandidaat en de examinator te minimaliseren.