Algemene Voorwaarden voor www.rve-taxiopleiding.nl

Algemene voor waarden RVE-Taxiopleiding

Bij het volgen van een opleiding bij  RVE-Taxiopleiding  gelden de volgende afspraken.

 

Neem altijd je Rijbewijs mee.
Ook rijles auto’s kunnen worden aangehouden.
Je moet jezelf kunnen identificeren.
Ook voor je examen moet je een geldig rijbewijs kunnen tonen.


Juridisch verantwoordelijk.
Als rijbewijs bezitter ben je juridisch verantwoordelijk voor wat er gebeurt tijdens de taxi les.
Je instructeur zit bij jou in de auto als adviseur. Hij is nooit verantwoordelijk door besluiten die genomen worden door de bestuurder.


Wanneer wordt er niet gereden:

Bij gebruik van alcohol, verdovende middelen, medicijn gebruik die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Ook wanneer er sprake is van een rijontzegging of kwade opzet.


Covid-19:
RVE-Taxiopleiding houdt zich aan de richtlijnen van het CBR.
Op het examen houden we ons aan de richtlijnen vast gesteld door het CBR.
– Vooraf vragen over de gezondheid.
– Heeft de kandidaat corona gerelateerde klachten. Dan moeten deze doorgegeven worden voor aanvang van de opleiding.
– Bij corona klachten vind de opleiding geen doorgang.
– De opleiding kan bij corona klachten kosteloos verplaatst worden.
– Examens kunnen kosteloos verplaatst worden.
Worden corona klachten niet vooraf bekend gemaakt en blijkt op aanvang van de opleiding geconstateerd te worden dat de kandidaat ziekte verschijnselen vertoond. Dan krijgt de kandidaat geen toegang tot de auto, ook voor het examen zal hij geweigerd worden. De opleiding worden in dit geval niet verplaatst.
Alleen wanneer vooraf door de kandidaat wordt vermeld dat er corona klachten zijn, kan de verplaatsing kosteloos worden gemaakt.
De kandidaat is verplicht een testuitslag, welke door de GGD wordt afgegeven, te overleggen.


Betaling
De betaling van de opleiding gaat via onze betaalpartners.
Pay.nl is hierbij de betaalprovider. Zij zijn een externe partij weke de betalingen beheren voor verschillende bedrijven en instellingen.
Bij betaling in delen gaat de kandidaat een overeenkomst aan met de betaalpartner. RVE-Taxiopleiding heeft verder geen invloed in afspraken die in de betaal overeenkomst gemaakt worden.


Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RVE-Taxiopleiding is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij RVE-Taxiopleiding.


Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met RVE-Taxiopleiding te mogen claimen of te veronderstellen.

RVE-Taxiopleiding streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. RVE-Taxiopleiding aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.


Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.rve-taxiopleiding.nl op deze pagina.


RVE-Taxiopleiding

RVE-Taxiopleiding is onderdeel van Rijzeker Verkeers Educatie
www.rve-taxiopleiding.nl
info@rve-taxiopleidng
CBR nr 2916f8
Kvk nr 22051121
Kasteelstraat 196
4381 SN Vlissingen